Reklamacije

Zakonom o zaštiti potrošača prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe u ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe.

Polovni proizvodi označeni kao OUTLET imaju saobraznost 12 meseci od kupovine.

Ukoliko primetite neispravnost uređaja, molimo da nas kontaktirate na Tel: 024/222-765 ili mail: webshop@elementa.rs

Pročitajte sve dokumente koji su pridruženi, oni čine sastavni deo instrukcija za podnošenje reklamacije i prava potrošača prilikom rešavanja reklamacije:

Opšti uslovi prodaje na daljinu

Reklamacioni pravilnik

Obrazac koji je potrebno popuniti u slučaju podnošenja reklamacije

Obrazac za jednostrani raskid ugovora
 

Garancija

Proizvodi marke ISKRA, PROSTO, SAL i HOME imaju garanciju čiji je garantni rok 25 meseci.
Uz te proizvode dobijate Garantni list u kojem su istaknuti uslovni za ostvarenje garancije.